Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to jeden ze sposobów rozliczania się przedsiębiorców z urzędem skarbowym. Korzystają z niego te podmioty gospodarcze, które są opodatkowane na ogólnych zasadach (lub podatkiem liniowym), ale nie przekroczyli limitu 800 tys.

euro (wówczas obowiązkowa jest pełna księgowość). Zasady funkcjonowania księgi przychodów i rozchodów reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązują trzy podstawowe kryteria ich prowadzenia – rzetelność, terminowość oraz bezbłędność rachunkowa. Opisywana tutaj księga jest złożona z 17 kolumn takich jak dla przykładu wydatki, kontrahent, opis zdarzenia gospodarczego etc.

Przedsiębiorca rozliczający się z fiskusem w przedstawiony tutaj sposób ma także obowiązek prowadzenia i innych ewidencji na potrzeby podatku dochodowego. Mowa tu m. in. o książce kontroli, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia itp. Generalnie rzecz biorąc, księga przychodów i rozchodów wiąże się z wieloma formalnościami, ale i tak przedsiębiorcy najchętniej tak właśnie rozliczają się ze skarbówką.

Dodaj komentarz