Dowody księgowe – czym one są?

Dowody księgowe są dość specyficzną odmianą dokumentów. Potrzebne są one do tego, aby na ich podstawie możliwe było dokonanie wpisów do ksiąg rachunkowych. Takim dokumentem jest dla przykładu faktura VAT. Wymienić można trzy podstawowe cechy dowodów księgowych. Tak więc dokumenty te muszą być kompletne, rzetelne, a także nie zawierające żadnych błędów rachunkowych. W kwestii tego jak dokładnie powinna prezentować się treść dowodu księgowego mówi ustawa o rachunkowości. Zawartych w niej zapisów trzeba skrupulatnie przestrzegać.

Na takim dokumencie musi się znaleźć między innymi data jego wystawienia, dane stron biorących udział w operacji gospodarczej, rodzaj dowodu etc. Trzeba przy tej okazji koniecznie wspomnieć o tym, że na dowodach księgowych nie wolno dokonywać jakichkolwiek przeróbek, nie można niczego dopisywać itp. W przypadku pomyłek należy postępować wedle ściśle opisanych przepisami procedur (może to być chociażby wystawienie faktury korygującej).

Wyszczególnić można trzy elementarne rodzaje dowodów księgowych. Są to zatem dokumenty o charakterze wewnętrznym (odnoszą się one do operacji gospodarczych jakie są dokonywane w obrębie danej jednostki), zewnętrzne obce oraz zewnętrzne własne. Dowód zewnętrzny obcy to taki, który jest otrzymywany od klientów, natomiast zewnętrzny własny – jest przekazywany kontrahentowi. Poza tym, mówiąc o dowodach księgowych, wyróżnia się również dowody księgowe zbiorcze, rozliczeniowe, korygujące oraz zastępcze. One również są wykorzystywane do dokonywania zapisów w księgach rachunkowych.

TUtaj znajdziesz na pewno więcej cennych porad dotyczących dowodów księgowych – biurorachunkowe.szczecin.pl

autor : Rozalia

Dodaj komentarz